Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt
http://www.klimex-3.pl/?klaster-fabryka-innowacji-,12

Zainteresowani partnerzy zadeklarowali dalsze współdziałanie dla innowacji.

Następne warsztaty będą obejmować tematykę proinnowacyjnego systemu zarządzania i obejmą tematykę racjonalizacji pracowniczej, atywizacji współpracowników w rozwój produktów firmy, racjionalizację i optymalizację procesów realizowanych w firmie. Nasze opracowania przedstawiają metodykę budowy systemu racjonalizacji pracowniczej i efektywizowania przedsiębiorstwa, jako pierwszego etapu budowy firmy innowacyjnej, która chce być konkurencyjna i na rynku stabilna. Warsztaty planujemy w połowie listopada br,

Z wszystkimi zainteresowanymi tymi warsztatami nawiążemy korespondencję. Oczekujemy zgłoszeń i zapytań.

Jnnowacje to przede wszystkim działanie.

Drugie spotkanie - konferencja przedsiębiorców i ludzi działania odbyło się w dniu 27.08.2013 roku, -w godz. od 9.00 do 15.00 w Cechu Rzemiosł i Drobnej Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul.Pułaskiego 3.

Program II spotkania warsztatowego i zakres tematyczny tego wydarzenia prezentujemy poniżej.

W dniu 13.03.2013 roku w Bytomiu odbyła się konferencja- spotkanie inauguracyjne ludzi wyrażających chęć wspólnie działać dla tworzenia nowych produktów, usług i procesów, która zainaugurowała przedsięwzięcie organizowania "FABRYKI INNOWACJI".

Innowacje to nowe produkty i usługi oraz procesy czyli techniki i technologie wytwarzania realizowane w procesach obejmujących nieraz skomplikowane i długotrwałe fazy od koncepcji do finalnego urynkowienia nowych produktów. W naszych planach przygotowujemy przedsięwzięcia dla innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach przez zapoczątkowanie partnerskiego działania w partnerstwie jednostek nauki, badań i rozwoju koncepcji z rzemieślnikami i przedsiębiorstwami i partnerami instytucji publicznych, regionalnych i państwowych.

Nakłady na innowacje ogólnie to nakłady obarczone określonym ryzykiem zależnym,- od elementów nie zawsze znanych na określonym etapie, ale to ryzyko bezdyskusyjnie trzeba podejmować, szczególnie w naszym kraju, gdzie nie posiadamy za wiele polskich marek, technik, technologii, maszyn i urządzeń, narzędzi, wzorów użytkowych i patentów, sprzedawanych licencji i praw autorskich - czynników, które stanowią w świecie najistotniejszą część wartości dodanej produktów i usług. Aby dochody z naszych przedsięwzięć ogólnie zaspakajały europejskie aspiracje dogonienia bogatszych w starej Europie te właśnie wskaźniki musimy poprawić pragmatycznie, oddolnie, od małych impulsów, rozwojowo upowszechniając pozytywne rozwiązania, systemowo, trwale, zgodnie z filozofią Kaizen tak, by ryzyko działań nieefektywnych systemowo wykluczać.

Należy uczyć się od najlepszych, a stan obecny traktować jako najgorszy i intensywnie, stale, systemowo, praktycznie rozwijać, polepszać, usprawniać i optymalizować realizowane procesy, wytwarzane produkty i świadczone usługi zaspakajając satysfakcję i rozszerzając grono klientów i przestrzeń rynków zbytu. Dlatego też jest naszym celem stworzenie przedsięwzięcia otwartego na koncepcje nowych produktów i usług oraz różnych partnerów wspólnego działania w konkretnych tematach opartego na sprawdzonych w działaniu procesach administrowanych, zarządzanych, kierowanych i kontrolowanych dla pełnej realizacji założeń przez partnerów i twórców oraz pracowników za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych, zapewniających twórcom ich prawa autorskie oraz partnerom i pracownikom realizację działań zgodnie y kompetencjami, funkcjami i swoimi ropami dla realizowanych procesów.

W okresie ostatnich dwudziestu lat pracownicy, konsultanci, doradcy i trenerzy REFA Wielkopolska oraz KLIMEX-3 sp. z o.o współpracowali z wieloma firmami opracowując praktyczne ramy organizacji procesów planowania. administrowania, kierowania, zarządzania innowacji i zmian. Ta kadra to również doświadczeni pracownicy dużych koncernów międzynarodowych, pragmatycy nowoczesnych systemów zarządzania głownie innowacyjności i logistyki produkcji oraz wdrożeń SAP. Nasze szkolenia i doradztwo to nie zapisywanie setek stron papieru i tworzenie przez nikogo czytanych książek, a rozwiązywanie konkretnych problemów i kształtowanie procesów stale optymalizujących koszty w oparciu i metodykę 5S i filozofię Kaizen, -bez rewolucyjnych zmian. To sprawdzone metody głownie organizacji pracy i zasady normowania pracy prawie w wszystkich dziedzinach produkcji i usług oraz w administracji, rozwijane przez ponad 80 lat wraz z rozwojem technik i technologii. To sprawdzona metodyka: eliminowanie marnotrawstwa czasu pracy, materiału i energii z realizowanych procesów, czyli zawsze wymierne efekty naszych działań.

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron