Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

Drugie spotkanie przedsiębiorców i ludzi działania odbędzie się w dniu 27.08.2013 roku.

Druga konferencja będzie działala w godz. od 9.00 do 15.00 w Cechu Rzemiosł i Drobnej Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul.Pułaskiego 3.

Program II Konferencji i zakres tematyczny tego spotkania prezentujemy na "pod stronie": DLA INNOWACJI..

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgloszenie chęci uczestnictwa w terminie do dnia 22.08.2013 r.

Z wszystkimi w przewidzianym terminie zgłoszonymi, nawiążemy korespondencję.

Program Konferencji obejmnie następujące tematy:

1. Prezentacje „Fabryki Innowacji”,

przedsiębiorstw partnerskich – projektu organizacji działań i źródeł finansowania zarządzania projektami innowacyjnymi i administrowania działań.

2. Jak, co, dlaczego i gdzie rozwijać, racjonalizować, wprowadzać innowacyjne produkty i procesy.

Prezentacja europejskich baz wiedzy nawiązanie do ekspozycji, prezentacji, wykładów i konferencji wystawy Cebitt 2013.

Metodyka działań i system zarządzania a stopień innowacyjności firm i instytucji. Jak system zarządzania wpływa na innowacyjność w organizacji?

3. Współpraca w tworzeniu innowacji, jak współpracować w innowacjach – organizacja współdziałania dla innowacji. Świadome innowacyjne organizowanie przedsięwzięć firmy lub instytucji. Jak i dlaczego trzeba być skutecznym w działaniu innowacyjnym? Jak rozwijać produkty i procesy innowacyjne bazy danych o projektach dla sprawnego administrowania, zarządzania i nadzorowania projektów, procesów innowacyjnych realizowanych wspólnie lub z pomocą publiczną. (Benschmarking metodyki najskuteczniejszych)

4. Prezentacja przesłania światowej wystawy Cebit 2013- barometru gospodarki światowej na rok 2013. Prognozy, przesłanie w aspekcie dróg wyjścia z kryzysu.

" Re Thinker Gallery" tej wystawy - prezentacja relacji z wystawy. Proinnowacyjne Systemy produkcji, usług, zarządzania i administracji (Podstawowe wartości, podstawowe zasady, metody, a rezultaty metodyka wskazywana przez myślicieli w historii i obecne metody)

5. PO IG, RPO i inne możliwości pomocy we wdrażaniu innowacyjności w województwie śląskim.

6. Wartości, zasady, metody, drogi rozwoju innowacyjności regionalnych firm – panel dyskusyjny poprzedzony prezentacją wprowadzającą.

7. Informacja nt. pragmatycznych szkoleń dla partnerów społecznych i szkoleń dla przedsiębiorców.

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron