Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

REFA Wielkopolska Stowarzyszenie

ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw

Celem REFA jest zwiększanie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw, a także poprawa warunków pracy zatrudnionych tam osób.
REFA jest stowarzyszeniem. Celem statutowym stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju nauki i edukacji w zakresie kształtowania pracy, organizacji przedsiębiorstw, rozwoju organizacyjnego przedsięwzięć. Praca stowarzyszenia służy promowaniu, budowie i utrzymywaniu konkurencyjności gospodarki, administracji i usług oraz promuje i rozwija zgodną z prawem pracę,- aktywną działalność ludzi.

KLIMEX-3 sp. z o.o była przedstawicielem REFA Wielkopolska na terenie województwa Śląskiego, Małopolskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego. Ustalenie niniejsze nie ograniczało REFA Wielkopolska w zawieraniu umów o tym samym charakterze z innymi podmiotami działającymi na terenie tych województw.

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron