Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

Tradycyjna organizacja przedsiębiorstw (Tayloryzm)

jest skierowana na wspieranie się powtarzalnych procesów rutynowych, które z wysokim stopniem bezpieczeństwa i niezawodności możliwie z jak najmniejszymi konfliktami oszczędnie będą opanowane i kierowane. Innowacje są pierwszymi zdarzeniami, które są postrzegane przez rutynowe doświadczone organizacje jako uciążliwość, zakłócenie i niepokój, a zatem wymagają innego rodzaju wzorów organizacji. Niezastosowanie się do tych cech tworzy bariery innowacji, które zakłócają lub uniemożliwiają procesy innowacyjne.

Podstawowe warunki innowacyjności firmy

Istnieje wiele sposobów zarządzania innowacjami, jednak podstawowe założenie to fakt, iż firma zdecydowała się przeprowadzać swoje innowacje jako ciągły proces racjonalizacji procesów,- realizacji nowych procedur i zadań poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności do hierarchii, działów i grup działania. Prowadzi to do skierowania organizacji przedsiębiorstwa jako całości na realizację funkcji innowacji.

Kreowanie, koncypowanie, konstruowanie, prototypowanie, wytwarzanie i urynkowienie - realizowanie świadome innowacji, - przedsiębiorstwo lub wspierająca i promująca innowacje organizacja powinna być opisywana następującymi cechami:

• niezbędna dyskrecja i utrzymanie w tajemnicy ważnych procedur w określonych etapach koncepcji, rozwoju lub badań do fazy urynkowienia nowych produktów i ich marketingu i reklamy,

• przemyślana otwartość, która pozwala na dyskusję o innowacji wewnątrz i na zewnątrz,

• dobór poziomu hierarchicznego organizacji, który pracowników włącza do operatywnego działania i ustalania celów, udziela się im znaczną swobodę działania, w podziałe pracy, praktykuje się przenoszenie kompetencji do odpowiedniego personelu;

• promowanie niekonwencjonalny styli informacji i komunikacji z dala od zwykłych kanałów oficjalnej drogi służbowej;

• rozwijanie umiejętności zarządzania konfliktami, jako zdolności do konstruktywnej dyskusji i nieomal wywoływania konfliktu, dla wykorzystywania potencjału jego twórczej kreatywności;

• wysyłanie haseł zmieniających się wymagań kwalifikacji i umiejętności pracowników,o nowych koncepcjach, o identyfikacji problemów i koncentracji w ich rozwiązaniach, -kreatywni nie boją się konfrontacji, ale niezawodnie i celowo dążą do realizacji pomysłów

• ciągłe określenie kompetencji i odpowiedzialności, tak aby pracownicy mogli realizować innowacje poza ich określonymi kompetencji. Dla tego celu powstają i powinny zostać wprowadzane systemy, procesy, metody zarządzania procesami i projektami, kontraktowania i premiowania, które efektywne działania innowacyjne będą honorować poza zakresem normalnych działań i kompetencji.

Organizacja takich firm,- świadomych innowacji jest dopuszczeniem twórczego, opanowanego, kierowanego i kontrolowanego "chaosu"

i celowego działania racjonalizującego procesy i rozwijającego przedsięwzięcie.

To stwarza okazję w chaosie, skutecznie zrealizować wiele alternatyw przy zapewnieniu, że będą je forsować w konfliktach przeciwne strony różnych rozwiązań .Organizacja rutynowych procesów kieruje się na trwałość i stabilność. Zaleca procedury związane z różnymi zachowaniami i karze za nieprawidłowe przyporządkowanie zachowań. To tłumi innowacyjność, zamiast je przyśpieszać (bariery innowacyjności).

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron