Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

„Fabryka innowacji” - Klaster Rozwoju Produktów, Procesów i Usług organizuje:

Trzecie Spotkanie Partnerów Klastra (zamknięte), które odbędzie się w Cechu Bytomskim ul. Pułaskiego 3, dnia 8.04.2014 r. w godz. Od 9.00 do 13.00.

Program spotkania

9.00 – 9.15

Rejestracja uczestników

9.15 – 9.40

Powitanie uczestników oraz sprawozdanie z działań Koordynatora Klastra od 28.08.2013 roku.

9.40 – 10.00

Działania „Fabryki Innowacji”, przedsiębiorstwa partnerskie – prezentacja planów, zasad organizacji, źródeł finansowania, systemu zarządzania projektami innowacyjnymi i administrowania działaniami Klastra.

10.00 – 10.15

Jak, co, dlaczego i gdzie rozwijać, racjonalizować, wprowadzać innowacyjne produkty i procesy. Prezentacja europejskich klastrów nawiązanie do ekspozycji, prezentacji, wykładów i konferencji wystawy Cebitt 2014. Czy metodyka działań i system zarządzania uzależnia stopień innowacyjności firm i instytucji?

10.15 – 11.00

Współpraca w tworzeniu innowacji, jak współpracować w innowacjach – organizacja współdziałania dla innowacji. Przedstawienie nowych partnerów, prezentacja innowacji patera – H Z. Świadome innowacyjne organizowanie przedsięwzięć firm lub instytucji. Nowy Partner M I- IM produkcja. Jak i dlaczego trzeba być skutecznym w działaniu innowacyjnym? Jak rozwijać produkty i procesy innowacyjne bazy danych o projektach dla sprawnego administrowania, zarządzania i nadzorowania projektów, procesów innowacyjnych realizowanych wspólnie lub z pomocą publiczną. (Benschmarking metodyki najskuteczniejszych) Dyskusja

11.30 – 11.45

Prezentacja przesłania światowej wystawy

Cebit 2014

- barometru gospodarki światowej na rok 2014-, prognozy, plany w aspekcie nawiązanych kontaktów partnerskich. Podstawowe wartości, podstawowe zasady, metody a rezultaty - metodyka działania, - dyskusja.

12.00 – 12.10

Przerwa kawowa.

12.10 – 13.00

Załatwienie formalności organizacyjnych Klastra.
Copyright © 2011 pozycjonowanie stron